Presenteras av Specma Component
Specma Components - Hydraulsystem
Specma Component är hydraulikföretaget som aktivt arbetar för att värna om vår miljö och
 omvärld.

Specma arbetar aktivt med hållbar utveckling

Specma Component är hydraulikföretaget som aktivt arbetar för att värna om vår miljö och 
omvärld. Företagets VD Magnus Andersson ger oss en inblick i några av dessa sätt.

Specma Component logo

– Förutom ett strukturerat arbetssätt gentemot våra leverantörer gällande att följa en miljömedveten tillverkningsprocess och våra utvärderingskriterier, så finns det delar som vi arbetar aktivt med ut mot marknaden, både i vårt tjänste- och produkterbjudande, säger Magnus.

Ett exempel är applikations- och systemgenomgångar som vi utför i egen regi för kunds räkning. Det handlar om att säkerställa rätt produktval i kunds applikation för att bl a eliminera läckage, driftstopp och negativ miljöpåverkan. Genom att minimera antalet ingående komponenter i ett hydraulsystem effektiviserar vi produktion, montering och administrativ hantering av våra produkter.

”Grön Maskin”

Magnus fortsätter och berättar om ett annat koncept som Specma inom kort lanserar genom sina distributörer. Konceptet går under namnet ”Grön maskin” och innebär att våra kontrakterade Specma Service Center och Specma Technology Center erbjuder en regelbunden översyn av slutanvändares maskiner för att undvika driftstopp och läckage i hydraulsystem.

Efter en genomgång enligt Specmas checklista för ”Grön maskin” erhåller kunden ett serviceprotokoll med åtgärdsförlag och offert till att uppnå ett Miljöcertifierat system. På så vis kan vi identifiera skadade eller slitna delar och byta dem innan de leder till ett oljeläckage. Exempel på kunder kan vara park- och kyrkogårdsförvaltningar, företag inom fastighetsförvaltning och golfanläggningar som använder maskiner med hydraulisk utrustning, där ett oljeläckage kan orsaka stora miljöskador.

– Vår expertis är hydraulsystem, våra kunders expertis är oftast något helt annat. Genom att miljösäkra våra kunders maskiner hjälper vi dem till miljö- och kostnadseffektiv drift, säger Magnus.

Specma Components - Oil Purifiner
Specma Oil Purifiner är ett «bypass» filtreringssystem för olja.

Specma Oil Purifiner

För att förlänga en maskin eller ett systems livslängd och minska negativ miljöpåverkan är oljans kvalitet viktig. Genom att utveckla en ny produkt med unik teknik för att rena hydraulolja har Specma tagit ett viktigt steg i denna riktning, säger bolagets sälj- och marknadschef Carl Byberg.

Systemet kondenserar bort bundet och obundet vatten från oljan, samt filtrerar bort skadliga partiklar. Filtrerad olja pumpas tillbaks till maskinens hydrauloljetank, vilket möjliggör installation även i system med trycksatta oljetankar säger Carl. Kondenseringstekniken innebär att inget vatten binds i filtret, vilket ger längre bytesintervaller och lägre filterkostnader.

Gå in på www.specmahydraulic.se och klicka dig vidare till Nordic Division för att hitta din närmsta återförsäljare av Specma Oil Purifiner. Här kan du även läsa om företagets övriga produktområden; hydraulik, ledningskomponenter, pneumatik och smörjteknik.

Specma Components - Hållbarhet