Presenteras av SBA Interior
sba-dk-9-cabin-corridor
DK 9 Cabin corridor. Fartyg över hela världen använder SBA Interiors brandklassade väggpaneler. Foto SBA Interior

Stark efterfrågan på fartygsinredning på het marknad

Det är högtryck på fartygsmarknaden och materialleverantörerna ligger inte långt efter. SBA Interior Oy i Finland är kända för sina innovativa inredningslösningar och rampar nu upp produktionsmöjligheterna för sina mest populära produkter.

sba-logo

Fartygsmarknaden för stora kryssningsfartyg upplever en större boom än på många år. De flesta skeppsvarv har flera års kötid och behovet av underleverantörer är stort. Skeppsvarven som tillverkar kryssningsfartyg har en orderstock som sträcker sig till 2024 och SBA Interior tror på affärer till dessa.

– Det ser väldigt ljust ut, på bara ett år har vi ökat vår omsättning samt rekryterat mera personal här på fabriken i Svartå, Finland. Vår styrka är produktutveckling och vi är väldigt bra på att tänka nytt och erbjuda det marknaden behöver, berättar Thomas Pökelmann, säljansvarig på SBA Interior.

SBA Interior är stora på brandklassade produkter med hög ljudreduktion för bland annat hyttkorridorer, sviter, specialkabiner, teatrar och maskinrum och deras metallpaneler används i fartyg över hela världen. De är också kända för sina praktiska sänglösningar där efterfrågan också har ökat samt olika speciallösningar på landbaserade produkter.

Nytänk inom paneler

Brandklassade väggpaneler är normalt 25 eller 50 millimeter tjocka. År 2015 utvecklade SBA Interior en ny sorts väggpanel på bara 16 millimeter. Eftersom den tar mindre plats sparar den både transportutrymme och möjliggör fler passagerarhytter. Den är också betydligt lättare är konventionella paneler vilket gör den lätthanterlig och mycket populär.

– Vi skapade den här panelen för att våra kunder ville ha en lättare produkt. Den är i standardutförande upp till 15 procent lättare och 36 procent tunnare än konventionella paneler. Man tjänar flera kiloton i fartygsvikt och panelen är lätt för en ensam person att installera, säger Thomas.

Den nya 16 millimeterspanelen uppfyller som enkel konstruktion brandklass B-0 och som dubbelvägg B-15. SBA tillverkar även paneler med en brandklass upptill A-60 samt olika lösningar med mycket hög ljudreduktion. Panelerna kompletteras av olika tilläggskomponenter, inspektionsdörrar och profiler.
 
– Dagens fartygsarkitekter önskar dessutom hela tiden nya visuella lösningar ombord och en sådan är att dekorera till exempel korridorpanelerna med olika abstrakta motiv eller bilder. Dessa bilder digitalprintar vi direkt på färdiga plåtar eller paneler för att ge passagerarna en ”wow”- känsla, berättar Thomas.

Även på landbaserade produkter, där samma teknik utnyttjas som ombord på kryssningsfartyg, har SBA en stor marknad på bland annat paneler till hissar och olika slags maskininkapslingar.

Praktiska sänglösningar

SBA Interiors innovativa lösningar används även i deras brandklassade takpullmankojer som man sätter in som extrabäddar i stora kryssningsfartyg. De nerfällbara kojerna är helt inbyggda i taket vilket ger ett stilrent intryck och spar utrymme.

sba-dk9-viking-grace-pullmankoja
Pullmankojerna på nya Viking Grace kommer alla från SBA Interior. Foto SBA Interior

– Fördelen med de här sängarna ur tillverkningssynpunkt är att de monteras färdigt i hyttmodulen och inte behöver bäras ombord eller monteras på plats inne i fartyget. Takpullmankojerna kostar lite extra, men är väldigt praktiska, förklarar Thomas.

En variant av dessa och en av SBA Interiors mest sålda möbelprodukter är den väggmonterade nedfällbara Pullmansängen. De hittar man mycket av på mindre kryssningsfartyg, Finlandsbåtarna samt i olika stugbyar, hotell och sjukhus på land.

SBA har även en lång historia i mer traditionell verkstadsindustri och fungerar som underleverantörer till metallindustrin ibland annat Finland och Sverige med en mycket modern maskinpark.

Läs mer om SBA Interiors alla praktiska och innovativa inredningslösningar på sba.fi.