Presenteras av Universal Robots
Universal - Robots
Foto: Universal Robots

Stor kostnadsbesparing att satsa på robotteknik

Det pratas mycket om hur Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft i sina produktioner. Många är överens om att det handlar om att vi hittar en balans mellan kostnader och produktionsvolymer. Universal Robots lösning är de effektiva UR-robotarna som inte bara skapar stor kostnadsbesparing utan även ökar arbetstillfällen för svenska industriföretag.

Universal Robots - Logotyp

Många produktioner i Sverige är dyra vilket lett till att företag bantar ner personal i sina produktioner för att kostnadsbespara. Det har i sin tur gjort att den personal som fått stanna kvar har fått ökad arbetsbelastning och resultatet av detta är ökade sjukskrivningar. Vilket i sin tur ökar kostnaderna igen genom extern resursbemanning. Många företag är lite villrådiga i vad de vill göra, för det finns mycket teknik idag och vad ska de satsa på?

– Vi har ett enkelt verktyg som gör att företag kan flytta produktionspersonal från monotona och repetitiva jobb till mer värdeskapande uppgifter. En UR-robot innebär en stor kostnadsbesparing jämfört med andra robotprojekt och den behöver inte vara statiskt placerad utan kan flyttas mellan olika arbetsuppgifter, säger Thomas Hvarvenius, marknadsansvarig på Universal Robots för Sverige.

Skapar fler arbetstillfällen

Universal Robots - Atria
Foto: Universal Robots

Universal Robots har sedan 2009 byggt robotar som kan jobba tillsammans med människan och på så vis skapa nya sätt att automatisera. En UR-robot väger inte mycket vilket gör den enkel att flytta och tar samtidigt anspråk på en liten yta. Den har även inbyggd säkerhet och dess enkla programmering gör det möjligt att hantera roboten själv som slutkund.

– Istället för att prata om att robotar tar jobben från människan så pratar vi om att UR-roboten skapar fler arbetstillfällen. Om vi kan flytta personalen från statiska jobb till att bli mer flexibla så skapar det en ökad konkurrenskraft och därmed också möjlighet för ökad omsättning, vilket ökar behovet av ny personal, förklarar Thomas.

Stor kostnadsbesparing

Thomas fortsätter och förklarar att det ligger en stor kostnadsbesparing i att frigöra personal från statiska jobb. Med en UR-robot, som finansieras på 3 år, kostar arbetsmomentet 60 kr/tim medan en person kostar cirka 220 kr. Det är därför viktigt att personal används där de skapar mest värde och det är oftast inte i monotona och repetitiva jobb. Detta ska en robot göra som är byggd för just detta. Lägger man till att roboten inte behöver gå på lunch eller ta rast och kan även arbeta på kvällar och helger så driver det på kostnadsbesparingen ytterligare.

– Det är andra tider nu och man behöver inte lägga x antal miljoner för ett robotprojekt. Inte heller lägga flera månader i projekttid. Att hantera ett projekt med UR-robot är något helt annat. Allt är så mycket enklare. Tröskeln till robotautomation är väldigt låg nu och jag möter en sådan glädje och engagemang hos de kunder som jobbar med våra robotar. Det är ju precis så det ska vara, en robotautomation ska inte vara en belastning utan en avlastning, säger Thomas.

För att skapa förståelse för användningen av en UR-robot åker Universal Robots runt i Sverige tillsammans med partners och håller Roadshows. Här kan man även testa att själv programmera roboten på plats. Anmäl ditt intresse via länk https://info.universal-robots.com/roadshowse. För att se applikationer och olika användningsområde, besök företagets webbsida och titta på referenser.