Ramén - kulsektorventil & industri
Jämfört med andra ventiler i samma dimension får man ett högre kvs-värde med KulSektorventilen.

Svensk ventil för ökad kontroll och produktion i processindustrin

TeknikI slutet av 1960-talet utvecklades en ventil som efter drygt 40 år fortfarande är högaktuell inom processindustrin. Med en teknik som möjliggör hög kapacitet utan att kompromissa med precision bidrar KulSektorventilen med en noggrann och underhållsfri processtyrning av vätskor, gaser, ånga och slurry. KulSektorventilen erbjuder flera produktionshöjande egenskaper tack vare den cirkulära till elliptiska öppningen, detta utan att öka kravet på redan hårt ansträngda investerings- och underhållsbudgetar.

Idag tillverkas en stor del av världens industrikompontenter, däribland ventiler, i Asien. Det är en stor och komplex utmaning för tillverkare och återförsäljare i Europa att försöka utnyttja de fördelar som en tillverkning i Asien för med sig. Allt för ofta resulterar en outsourcad produktion i varierande kvalitet och långa leveranstider.

KulSektorVentil

KulSektorventilen är utvecklad av Max Sievert AB och Ramén Cooperation AB i slutet av 1960-talet. Konstruktionen består av ett hus med en cirkulär öppning med ett säte, i huset monteras en kulsektor med en slutande sida och en med ett cirkulär öppning.

Svenska Ramén har valt att behålla sin tillverkning i Sverige för att kunna erbjuda kunden en kvalitetssäkrad produkt som har kontrollerats genom hela leverantörskedjan. Företaget har sedan slutet av 1970-talet levererat reglerventiler och regulatorer tillsammans med kunskap och erfarenhet till svensk processindustri och den globala marknaden.

Ramén specialiserar sig på reglerventiler och regulatorer, mest känd är dess egna produkt KulSektorventilen. Ramén erbjuder även mini-reglerventiler för forskning och utveckling samt ett brett sortiment av egenmedia- och pilotstyrda regulatorer. Ramén är ett specialistföretag när det kommer till reglering av flöde, tryck och temperatur av vätskor, ånga, gaser och slurry.

Utmaningar för processindustrin

Att hantera slitande media har alltid varit en utmaning för processindustrin, inom pappers-, massa- ,gruvindustrin m.fl. Korta produktionscykler på grund av slitage, låga kvs-värden och kostsamma investeringar i flödesteknik är tre svårigheter som ofta gör sig påminda.

Slitage på grund av slitande media, till exempel slurry medför ofta korta produktionsintervall och höga kostnader för underhåll, något som industrin har som mål att reducera. Vidare ger låga kvs-värden en oönskat låg kapacitet som bidrar till en ineffektivitet, såväl kostnadsmässig som teknisk.

– Som industriföretag bör man fundera över vilken typ av ventil som passar bäst utifrån användningsområde, inköpskostnad, kapacitet men framförallt underhållskostnad, säger Per Wennersten, VD på Ramén.

Världens första av sitt slag

Så fungerar den

När kulsektorn rör sig mot öppet läge skapas en cirkulär till elliptisk form. Ventilen har fördelarna att den tål mycket slitage, erbjuder kontroll med hög precision samt har en hög kapacitet (Kvs-värde) för vätska, ånga, gas och slurry.

Tack vare den kompetens och erfarenhet som Ramén ärvde från Max Sievert-sfären utvecklades en KulSektorventil med flera fördelar. Den cirkulära och ellipsformade öppningen av ventilen ger en möjlighet att kostnadseffektivt få hög kapacitet, minimalt slitage och hög precision i regleringen.

– Raméns mångåriga erfarenhet har bidragit till att vi har skapat en väl genomtänkt produkt där den cirkulära till elliptiska formen är det vinnande konceptet. Utformningen medför flera fördelar såsom procentuell karakteristik och inga spalter där föroreningar skapar slitage, säger Per.

Jämfört med andra ventiler i samma dimension får man ett högre kvs-värde med KulSektorventilen. Ramén kan därför i många fall erbjuda en mindre dimension än konkurrenternas ventiler och därmed möjliggöra stora besparingar. KulSektorventilens form och den procentuella karakteristiken ger perfekta förutsättningar för att med hög tillförlitlighet och noggrannhet kontrollera flödet av olika medier.

Järnmalm i Kiruna

I Kiruna använder sig LKAB av helgummerade KulSektorventiler, kallade KSG, i sin verksamhet där de hanterar anrikningsprodukten i järnmalmsutvinning, slurry. Slurry är ett extremt slitande material vilket ledde LKAB till att hitta en ventil med långa underhållsintervall, något som Raméns gummerade KulSektorventil bidrar med.

Andra företag som använder Raméns KulSektorventil är Rockwool och Cementa. Rockwool har valt metalltätande ventiler för reglering av naturgasförbränning i ugnar för tillverkning av isolermaterial. Cementa använder KulSektorventilen på ett lite annorlunda sätt, som bottenventil för cementsilo, tack vare den självdränerande effekten hos ventilen. På www.ramenvalves.com kan du läsa mer om KulSektorventilen och företagets andra produkter.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se