Swerea - Lättviktsteknik
Swerea i Linköping arbetar idag med lättviktsteknik för att framställa lättare produkter inom exempelvis flyg-, rymd- och fordonsindustrin.

Swerea skapar industrinytta

TillverkningDen svenska forskningskoncernen Swerea har som målsättning att bistå både små och stora industriföretag med teknisk och vetenskaplig kompetens samt avancerade experimentella anläggningar för att öka konkurrenskraften. På Linköpingskontoret arbetar Swerea med den unika uppgiften att omsätta forskningsresultat till faktiska produkter med hjälp av lättviktsteknik.

Swerea i Linköping arbetar idag med lättviktsteknik för att framställa lättare produkter inom exempelvis flyg-, rymd- och fordonsindustrin. Genom användning av kompositer, d.v.s. fiberarmerade plastmaterial med goda mekaniska egenskaper, blir produkterna både lätta och starka vilket i sin tur leder till reducerade koldioxidutsläpp och därmed ökade produktfördelar.

Från forskning till produkt

Swerea - Teknikkompetens
Swerea Linköping omsätter forskning till faktiska produkter inom industrin.

Swerea verkar som en länk mellan universitetsvärlden och industrin. Universitetens främsta fokus är att vara världsledande inom sina forskningsområden, publicera vetenskapliga artiklar samt utbilda ingenjörer och forskare. För Swerea är det viktigaste att forskningen kommer till nytta för industrin.

– Universitet, institut och industri har olika uppgifter inom innovationssystemet. Vad vi gör inom Swerea är att omsätta forskningen till användbara resultat inom industrin. Där är vi unika. Vi har personer med både teoretisk och praktisk kompetens som t.ex. doktorerat inom kompositteknik och med erfarenhet av arbete inom industrin. Utöver detta har vi avancerade testresurser såsom anläggningar för att göra prototyper, prova och verifiera olika processer för tillverkning, säger Bengt Wälivaara, avdelningschef på Swerea SICOMPs Linköpingskontor.

Fokus på lättviktsteknik

En viktig del i Swereas affärsidé är att utveckla både teoretiska och praktiska metoder för att sänka produktionskostnaderna för polymera fiberkompositer och samtidigt förbättra produktegenskaperna.

– Det här är utmaningen med kompositer. Produkterna tillverkas genom att lägga samman lager för lager av tunna skikt med kolfibrer som är starka i en viss riktning. Genom att skräddarsy lagersekvenserna kan man förlägga styrkan i materialet i de riktningar där den gör mest nytta i produkten. På så sätt bygger man upp en 3D-struktur med optimerad hållfasthet och minimerad vikt, i vissa fall ända ner till en femtedel av motsvarande produkt i stål, berättar Bengt och fortsätter:

– Än idag när man tillverkar produkter av kompositer sker stora delar av produktionen helt manuellt, dels för att upprätthålla de extremt höga kvalitetskraven inom flyg- och rymdteknik, dels för att kostnadseffektiva alternativ saknas. Här ställs det krav på avancerade beräknings- och produktionsmetoder, samt en hög kunskapsnivå för att lösa de industriella problemställningarna som krävs för att införa en automatiserad tillverkning.

Projektet ”Triple Use”

Ett aktuellt projekt är ”Triple Use” som samfinansieras av VINNOVA och industriföretagen där bl.a. Saab, GKN och Volvo Personvagnar ingår. Projektet går ut på att utveckla både låg- och högvolymproduktion av kompositprodukter genom att överföra kunskap mellan olika branscher, exempelvis från flyg som länge arbetat med kompositmaterial till fordon där materialet är relativt nytt.

Swerea - Forskning
Med avancerade testanläggningar kan Swerea göra prototyper, prova och verifiera olika processer för tillverkning.

– Vi slutför nu uppbyggnaden av en automatiserad demostrationsanläggning för ”flexibel komposittillverkning” i Linköping där en robot automatiskt skär ut, plockar upp och lägger samman fiberkompositmaterial till en färdig produkt. Vi vill visa att det går att automatisera tillverkningen av komplexa detaljer inom flygindustrin till en rimlig kostnad med innovativa metoder, säger Bengt och forsätter:

– Vi tror att konceptet kan vara av intresse för många små- och medelstora företag som vill satsa på automatiserad tillverkning av kompositer. Ambitionen är att vi även ska kunna kopiera konceptet till flera industrier, avslutar Bengt.

Swerea SICOMP i Linköping ingår i Swereakoncernen som består av fem dotterbolag, alla med olika inriktningar. Koncernen har bred kompetens över hela materialområdet, allt från metall till komposit, från att ta fram nya material till att automatisera produktionsprocesser. På www.swerea.se kan du läsa mer om forskningsinstituten inom Swerea och deras expertisområden. Vill du veta mer om just Swerea i Linköping är du välkommen att kontakta Bengt Wälivaara på tfn +46 (0)13-252351.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se