Taggar Cenova

Cenova

Presenteras av Cenova
Cenova - provrör

Ren expansion för kontraktstillverkaren

Cenova är specialister inom kontraktstillverkning i renrum och har de senaste åren ökat sin omsättning med 20 procent per år. Nu satsar man på expansion av verksamheten med sikte på att nära fördubbla omsättningen till 200 miljoner år 2025. Kraven på renhet ökar inom flera branscher. Inte minst inom medicinteknik där sterila miljöer och verktyg kan vara livsavgörande. Mjölbyföretaget Cenova utvecklar och tillverkar framförallt formsprutade och vakuumformade plastdetaljer som man steriliserar och packar i sterilbarriärer. Nu investerar man i bland annat nya maskiner och lokaler för att möta den stigande efterfrågan från befintliga kunder men även för att rusta för nya kunder och produkter. – Vi har flera spännande projekt på väg in och vill öka vår flexibilitet och kapacitet ytterligare....
Presenteras av Cenova
Cenova - tillverkning i renrum

Högtryck på tillverkning i renrum ger stark tillväxt

Kontraktstillverkaren Cenova växer snabbt tack vare en stark efterfrågan på tillverkning i klassade renrum. Bakom framgångarna ligger bland annat lyckade satsningar inom flexibel produktion för att möta våra kunders behov, nytt managementsystem med inspiration från bilindustrin samt satsningar på utveckling, innovation och konstruktion. Konkurrensen är stenhård inom tillverkning av formsprutade plastdetaljer, inte minst i Sverige. Men när produktionen sker i klassificerade renrum finns det endast ett fåtal aktörer. Ett av dessa är Mjölbyföretaget Cenova som idag ingår i den schweiziska koncernen Gepe Group. Sedan starten 1972 som ett rent innovationsbolag har företaget kontinuerligt vuxit till att idag vara en komplett kontraktstillverkare inom sin nischade verksamhet. Kunderna återfinns framförallt inom medicinteknik men flera andra branscher ökar starkt, däribland dentalteknik, veterinärprodukter...