Taggar Dustcontrol

Dustcontrol

Presenteras av Dustcontrol
Dustcontrol - Borstar

Ny städutrustning gör livsmedelsindustrin dammfri

Vid produktion av livsmedel är hygienkraven striktare än någonsin varpå svenska Dustcontrol bestämde sig för att ta fram en ny produktlinje. Nu lanseras städutrustningen Good for Food som är godkänd för kontakt med livsmedel. Med över 40 års erfarenhet av städutrustning har Dustcontrol förstått vikten av att anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Då livsmedelsbranschen har strikta krav har företaget på senare år sett ett ökat behov av produkter som kan effektivisera hantering av det damm som uppstår vid produktion. Ett behov de numera kan tillgodose. En säker produktionsprocess De nya sugborstarna är godkända enligt FDA, Food and Drug Administration och har även Glas & Gaffel-symbolen. Detta innebär att de uppfyller såväl amerikanska som europeiska krav på dammhantering. Borstarna möjliggör för Dustcontrols kunder...