BS Rail Resurspool - Järnvägsunderhåll
Järnvägsbranschen står inför tuffa utmaningar med få uppdrag och hård konkurrens.

Tuffa utmaningar för järnvägsbranschen

FordonMed kraftigt eftersatt underhållsbehov av det svenska järnvägsnätet står aktörer inom järnvägsunderhåll inför tuffa utmaningar. Som ett svar har en mindre aktör slagit sig in på marknaden.

Trots ett stort underhållsbehov av det svenska järnvägsnätet har nödvändiga investeringar under lång tid uteblivit, vilket har lett till en låg beläggningsgrad hos de stora underhållsaktörerna. Med kostnader som skjutit i taket har dessa aktörer i flera omgångar tvingats varsla kompetent personal.

Vi har pratat med Tommie Laine som såg effekterna av branschens personalvarsel och märkte då att det behövs någon som kompletterar de större företagen och tillhandahåller personal till samtliga företag i branschen. Tommie berättar här om branschens problematik och hur det nystartade företaget BS Rail Resurspool nu stöttar större aktörerna med resurser.

Kostsamt att driva stort företag

BS Rail Resurspool - Spårarbete
En av företagets anställda kapar räls.

Problematiken som uppstått i järnvägsbranschen grundar sig i det faktum att staten trots ett kraftigt eftersatt underhållsbehov inte valt att satsa på våra järnvägar. Detta har enligt Tommie medfört att de stora aktörerna tvingats varsla personal.

– Det är otroligt dyrt att driva stora men även mindre entreprenadfirmor i Sverige eftersom det inte kommer ut så mycket nyproduktion och upprustningar just nu som det egentligen borde, säger Tommie.

Den rådande situationen medför inte bara uppsägningar i branschen utan också att viktig kompetens försvinner. Detta är ett problem som Tommie anser att man i största mån måste lösa för att ha kvar duktiga medarbetare som kan järnvägsbyggnation.

Leder till ökad flexibilitet

Som lösning på problemet grundade Tommie BS Rail Resurspool med idén att kunna komplettera och stötta de större företagen när de behöver personal. Resultatet blir en mer flexibel lösning där aktörer med hjälp av BS Rail Resurspool temporärt kan stärka sin personalstyrka och således inte behöver dras med alltför höga personalkostnader.

– Vi bidrar med en smidig lösning, speciellt med tanke på att beläggningen för företagen ständigt ser olika ut med vissa perioder av många uppdrag och andra med färre, berättar Tommie.

Den arbetsstyrka som BS Rail Resurspool har till sitt förfogande har alla gedigen erfarenhet av järnvägsarbete såsom reparation och byte av spår men även av maskinreparationer. Denna samling av spetskompetens har visat sig vara en uppskattad tillgång för de större aktörerna.

Ser ljust på framtiden

BS Rail Resurspool - Järnvägsbranschen
Spettande av slipers och räls är en viktig del i spårarbete.

Framtiden ser förhoppningsvis ljusare ut för branschen då det enligt Tommie håller på att ske förändringar. Bland annat ser Trafikverket över arbetssätten för att lättare kunna sprida ut uppdragen över året.

– Tidigare har större anläggningsprojekt förlagts under sommarmånaderna men det finns stora möjligheter att utföra dessa även under resten av året. Detta i kombination med ökade anslag leder förhoppningsvis till en sundare marknad och framförallt bättre järnvägar, avslutar Tommie.

www.bsresurspool.se kan du läsa mer om hur företaget underlättar för stora aktörer inom järnvägsbranschen.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se