Presenteras av PMC
PMC - Cyklontank
Foto: PMC

Unik cyklontank revolutionerar inom hydraulik

I hydrauliska system utgör hydraultankar en central del men problemet är att de tar stor plats. För att möta industrins behov av downsizing har PMC tagit fram en kompakt cyklontank som spar upp till 80 procent av utrymmet.

PMC - Logotyp

Industrin arbetar hela tiden med att spara resurser genom downsizing men inom hydraulik har detta varit svårt. Som lösning har duktiga hydrauliker på PMC under 10 års tid utvecklat ett koncept för vad som idag är en kompakt cyklontank som revolutionerar inom hydraulik.

– Förutom dess kompakta storlek har den även en förbättrad funktionalitet som ger stor ekonomisk och miljömässig fördel, förklarar Mikael Lundgren, vd på PMC.

Ner till en femtedels tank

Med PMCs cyklontank behövs endast en femtedel av en vanlig hydraultanks volym. När den sedan sätts in i kunders applikationer spar det inte bara utrymme utan sänker även den totala vikten. Effekten blir avsevärda utrymmes- och kostnadsbesparingar.

– Beroende på applikation kan man exempelvis gå från 500 till 100 liter olja vilket minskar den mobila applikationens miljöpåverkan vid eventuellt läckage, säger Mikael.

10 gånger bättre avluftning

Cyklontanken bygger på en separeringsprincip där man skiljer luft från hydraulvätskan. En viktig nyhet är att den har ett variabelt inlopp med fördelen att hydraulvätskan har en konstant hastighet in i cykloninsatsen. Avluftningen blir därmed lika forcerad oavsett flödesmängd och på så vis får upp till tio gånger bättre avluftning.

PMC - Hydraulik
Foto: PMC

PMCs datasimulering har visat att hydraulvätska med 9 procent inblandad luft har avluftats ned till 1–1,5 procent redan vid första tillfället när hydraulvätskan passerar cykloninsatsen. Vid simuleringen var volymströmmen till pump 650 l/min och retur ödet till tank 630 l/min. Redan efter två passager genom cykloninsatsen är luftinnehållet klart under 1 procent i hydraulvätskan som går till pumpinloppet.

– Även returoljan som passerar filter och cykloninsats avluftas forcerat. Vi har lyckats väl och idag sitter vår PMC cyklontank i hundratals system världen över, avslutar Mikael.

Just nu etablerar PMC flera nya ”Engineering center” nära kunderna i Norden, fyra i Sverige, ett i Finland och ett i Danmark för att på ett bättre sätt kunna supportera kunderna under utvecklingsstadiet. På www.pmchydraulics.se finns mer information om PMCs cyklontank. Läs även om företagets övriga tjänster och produkter inom hydraulik.