Presenteras av Universal Robots
Universal Robots
Foto: Universal Robots

Universal Robots förändrar svensk industri

Många aktörer inom produktionsindustrin söker flexibilitet och effektivisering genom robotteknik. Ändå är kunskapen om användningen hur man använder en robot tillsammans med personal begränsad.

Universal Robots - Logotyp

Det talas ofta om hur Sverige ska klara att behålla sin konkurrenskraft inom industrin. Frågeställningen är hur vi ska kunna bli mer kostnadseffektiva och hur industrin ska möta de nya behoven och kravbilderna om flexibilitet. Många företag känner en osäkerhet i hur de ska agera för att uppnå en flexibel produktion.

UR-roboten som tillverkas av Universal Robots är en robot som är utformad för att jobba tillsammans med människan och göras anpassningsbar efter behov. Vi träffar Thomas Hvarvenius, Marknadsutvecklare på Universal Robots för att prata om hur bilden av robotteknik håller på att förändras.

Tar över monotona moment

Universal Robots - Robot
Foto: Universal Robots

Ett enkelt sätt att skapa flexibilitet och kostnadseffektivitet är att ta bort de monotona momenten som personalen utför under dagarna. Ett monotont moment kopplas oftast samman med en väntetid för personalen, vilket skapar ett ineffektivt arbetsmoment. Monotona moment låser upp personalen till en arbetsplats men om man låter UR-roboten utföra dessa låser man upp personal från arbetsstationen. Detta gör dem mer flexibla till att utföra andra uppgifter runt produktionen. Samtidigt som det reducerar förslitningsskador som annars är vanliga.

Att implementera flexibel robotteknik kan exempelvis innebära att fyra UR-robotar hanterar de monotona uppgifterna, istället för fyra personer, medan en person sköter dem. De tre övriga medarbetarna kan således utföra arbetsuppgifter som gör att produktionen flyter på bättre.

– Produktionen bli inte lika sårbar vid personalfrånvaro och det blir lättare att hantera produktionstoppar. Den största tillgången kommer dock genom att ge personalen roligare och mer givande arbetsuppgifter. De får vara kreativa och kan arbeta mot att utveckla produktionen för att göra företaget mer konkurrenskraftigt, säger Thomas.

Enkel förändring

Thomas menar att många företag känner sig osäkra på hur de ska förändra eftersom de tittar för brett. Istället bör de titta mer isolerat på olika arbetsmoment, om inte dessa enskilda moment kan effektiviseras genom att låta en UR-robot tillsammans med människan utföra arbetsmomentet. Förändring kommer då personalen blir fria från sina monotona uppgifter och kan använda hela sin tid till att förebygga driftproblem.

– Det är inte så invecklat som det varit tidigare. Det är på tiden att vi avdramatiserar robotautomation. Med en UR-robot får man det bästa av två världar, en mycket kompetent och teknisk robot i kombination med en enkelhet som alla kan utnyttja, avslutar Thomas.

Idag sköter Universal Robots sin distribution genom partners som Cobots i Örebro, Edströms Maskin i Jönköping eller Boxon i Helsingborg. För mer information och diskussion om möjligheterna med UR-roboten. För mer information om hur UR-robot kan tillämpas i er production, kontakta ovanstående partners genom länkarna ovan.