Presenteras av VBN Components
VBN Components - shape cutters
Foto: VBN Components

Uppsalaföretag skapar världens hårdaste stål

2013 vann VBN Components Skapa-priset för stålmaterialet Vibenite. Nu lanserar företaget världens hårdaste kommersiellt tillgängliga stål, Vibenite 290. Nyheten öppnar helt nya möjligheter för att skapa extremt tåliga verktyg och komponenter.

VBN Components - Logotyp

Uppsalaföretaget VBN Components tillverkar nötningståliga komponenter i stål med en patenterad additiv tillverkningsteknik som bygger på near-net shape. Tekniken kräver varken smide eller skärande bearbetning vilket öppnar helt nya möjligheter.

VBN Components har tillverkat stålkomponenter med tekniken i flera år och tar nu nästa steg när man lanserar Vibenite 290, världens hårdaste kommersiellt tillgängliga stål. Materialet är en milstolpe för företaget som skriver svensk stålhistoria.

Världens hårdaste stål

Det nya stålmaterialet har tagit två år att ta fram och är extremt nötningståligt. Vibenite 290 uppnår hela 72 hrc på Rockwellskalan, vilket kan jämföras med konventionella stålmaterial som ligger kring 67 hrc. Nötningståligheten ökar både livslängden och effektiviteten markant för produkter skapade i materialet.

– Normalt sett har man varit tvungen att kompromissa då materialet helt enkelt måste gå att tillverka istället för det material som passar bäst, förklarar Martin Nilsson, vd på VBN Components.

Med konventionell tillverkning har det tidigare inte varit möjligt att tillverka komponenter med egenskaper som Vibenite 290. Det hade helt enkelt varit för hårt att processa, skära i och forma. Med färre processteg kan ledtiden dessutom minskas avsevärt samt en betydande materialbesparing.

Materialbesparingen ligger på uppemot 90 procent när man räknar in effektivare framtagande av materialet, mindre materialspill vid bearbetning samt längre livslängd vid användning.

Många applikationer

Materialets egenskaper och tillverkningstekniken öppnar stora möjligheter för många olika typer av applikationer. Verkstadsindustrin söker hela tiden efter nya material med bättre värme- och nötningstålighet för olika komponenter och verktyg.

– Vi har fått förfrågningar och genomfört testprojekt inom ett flertal områden. Användningsområdena är många, framförallt för någon typ av skär- eller nötningsapplikationer där metall ska skära i metall, säger Martin.

Förfrågningarna kommer från ett stort antal länder men Martin kan inte prata om specifika projekt. Man fortsätter nu att utveckla tekniken och kommer utveckla material där man skräddarsyr egenskaperna på sätt som inte gjorts tidigare. På företagets webbsida finns mer information om Vibenite-serien samt Vibenite 290.