Presenteras av ScandiaPUMPS
LTA system kopplar individuella hus till det kommunala avloppsnätverket.

Välj rätt lösning med hjälp av Västsveriges vattenexpert

När man pratar om vatten och avlopp så har båda relativt långa kretslopp och för varje steg som vattnet måste passera finns en teknisk lösning av olika slag. ScandiaPUMPS kan hjälpa sina kunder att välja rätt utrustning för kompletta lösningar.

Scandia Pumps - Logotyp

Hela processen hur man ska transportera, distribuera och rena vatten består av många steg och här gäller det att ha rätt kunskap kring vilken utrustning man ska välja. ScandiaPUMPS hjälper sina kunder med dimensioneringen och levererar därefter en komplett lösning.

Fokus på Västsverige

Scandia Pumps - Vatten
LTA system installeras med minimal påverkan på miljön.

ScandiaPUMPS arbetar idag med återförsäljare över hela Sverige men har mest kunder i Västsverige. Det kan vara ett byggbolag som utför ett jobb på entreprenad eller en kommun som ska installera en pumpstation. Här erbjuder ScandiaPUMPS alltid kontroll, teknisk support och efterkontroll.

En privatperson likaväl som ett bostadsområde kan exempelvis pumpa sitt avlopp med hjälp av ett LTS-system till det kommunala nätverket och betala kommunalavgift, alternativt installera ett reningsverk. Detta kräver dock en viss kunskap kring biologisk rening av avlopp att göra för att klara de kontroller som görs av miljökontoret.

– Ibland besitter kunder redan rätt kunskap för olika projekt men oftast kommer de till oss för samråd. Då samlar de all relevant data och därefter ger vi den mest lämpliga rekommendationen. Oavsett om det är privatpersoner eller stora företag så erbjuder vi alltid en helhetslösning, säger Maxim Abona, marknadschef på ScandiaPUMPS.

Anpassar efter kunders behov

Enligt Maxim är deras styrka är att de inte är bundna till ett visst märke för sin utrustning och kan därmed välja den lösning som passar absolut bäst för varje kunds specifika behov. Både när det kommer till teknik och pris. Därefter erbjuder ScandiaPUMPS support på hela lösningens livstid.

Scandia - Pumps
Estetiska lösningar döljer dimensionering och teknik i marken.

Maxim förklarar att man antingen kan erbjuda en produkt för en viss applikation eller en komplett lösning som tar hand om problematiken i alla steg. ScandiaPUMPS börjar alltid med att se till den utmaning som finns för att sedan hitta en teknisk lösning.

– Om man ska ta sig från punkt A till B så kan man antingen åka bil, ta cykeln eller åka kommunalt. Det gäller att verkligen se till alla möjligheter för att hitta bästa möjliga lösning, säger Maxim.

ScandiaPUMPS erbjuder utbildningar och seminarier samt kostnadsfri rådgivning. På scandiapumps.com finns mer information om företagets tekniska lösningar för vatten och avlopp.