KSB Mörck - Pumpservice
Pumpen är vår näst vanligaste maskin efter elmotorn.

Världsledande pumpservice

TeknikMånga vet inte att pumpen är vår näst vanligaste maskin, efter elmotorn, och att en stor del av vår elenergi går åt till pumpdrifter. Några som förstår betydelsen av effektiv pumpservice är KSB MÖRCK och deras dotterbolag PUMPHUSET.

Pumpar används på en mängd områden inom såväl industrin, vatten och avloppsförsörjning samt inom fastigheter och bostäder. De finns där men märks ofta inte förrän de slutar fungera. Vi har pratat med två pumpexperter, Carl-Fredrik Mörck från KSB MÖRCK och Michael Jansson från PUMPHUSET, om pumpens avgörande funktion och vikten av effektiv service.

Varje pump har ett syfte

KSB Mörck - Pumpar
Det finns en mängd olika pumpsystem på olika nivåer i samhället.

Den gemensamma nämnaren för alla pumpar är att den förflyttar vätska från en punkt till en annan, sedan kan processen bakom detta se väldigt olika ut. I gruvindustrin kan man behöva pumpa vatten och malm, i en fabriksindustri kanske pumpen måste klara starka kemikalier, och i ett ölbryggeri blir hygien extremt viktigt då man pumpar livsmedel.

– Vi vill uppmärksamma pumpen eftersom den finns på alla nivåer i samhället och de har allihop en viktig funktion som behöver fungera varje dag. Det är här vi kommer in, om något inte fungerar så har vi lösningen, förklarar Carl-Fredrik.

KSB MÖRCK har delat upp sin pumptillverkning i sex olika marknadsenheter, Energi, Industri, Renvatten, Avloppsvatten, VVS och Gruvdrift, och kan tillhandahålla ett flertal specialister inom varje marknadsenhet.

Servicetekniker i hela Sverige

Om en pump inte skulle fungera, kan det förstöra din morgondusch, eller stanna upp en hel industriverksamhet. Därför är det viktigt att det finns kunniga servicetekniker tillgängliga lokalt som snabbt kan vara på plats. KSB MÖRCK har ett sextiotal medarbetare och till sin hjälp har de även PUMPHUSETs fyrtiotal servicetekniker. Tillsammans täcker de hela Sverige och kan serva alla typer av pumpar och pumpsystem.

– KSB MÖRCK förvärvade PUMPHUSET 2008 som då var det ett fristående serviceföretag, vi har behållit namnet PUMPHUSET och strategin att serva alla typer av pumpar oavsett märke och fabrikat. Våra kunder har ofta flera olika fabrikat installerade och då är det en fördel att vi kan serva alla, berättar Michael.

Världsomspännande koncern

KSB Mörck - Industripump
Tillsammans täcker KSB Mörck och Pumphuset med partners hela Sverige och kan serva alla typer av pumpar och pumpsystem.

KSB-koncernen har över 160 service-centers i mer än 100 länder över hela världen som tillsammans förfogar över mer än 3000 tekniker. I Sverige är servicenätverket byggt i tre nivåer, där KSB MÖRCK servar inom energi och processindustrin, PUMPHUSET inom industri, VA och VVS samt ett stort antal fristående Servicepartners svarar för den lokala närvaron. Tack vare detta nätverk kan de alltid vara nära och tillgängliga för sina kunder.

KSB lanserar ständigt nya innovativa produkter. Nyligen lanserades en ny, kompakt pumpstation för avloppsvatten från tyska KSB Frankenthal på ISH-mässan i Frankfurt. Den är mycket liten och perfekt för bostäder med små installationsutrymmen.

Gå in på www.ksb.se för att läsa mer om deras produkter och tjänster som får samhället att fungera. På www.pumphuset.se hittar information om service nära dig, oavsett om du där privat- eller företagskund.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se