Presenteras av Delfoi Robotics
Volvo CE - Delfoi Robotics
Volvo CE ser en potential i att en stor andel av dumperns lastbärande struktur kan sättas samman med robotar. Foto: Volvo CE

Volvo CE satsar på smart tillverkning i nytt pilotprojekt

Smart tillverkning och robotisering blir allt vanligare i svenska industrier. Volvo Construction Equipment ligger i framkant av utvecklingen och satsar nu på ett pilotprojekt som ska effektivisera tillverkningen av lågvolymdetaljer och sänka produktionskostnaderna.

Många aktörer inom fordons- och tillverkningsindustrin har detaljer som ska produceras i låg volym, men i flera varianter. Det kräver ofta tillgång till anpassade maskiner, jiggar och fixturer som övrig tid inte används eller som tar lång tid att ställa om, vilket kostar pengar. Det vill Volvo Construction Equipment komma ifrån genom att introducera en ny typ av robotisering.

– Vi har tagit fram en lösning för att kunna använda samma utrustning till många olika detaljer och ligger i startgroparna för att starta produktionen under hösten i ett pilotprojekt. Där kommer vi jobba med en robotcell och använda Delfoi Robotics offline-programmeringssystem, berättar Erik Åstrand specialist inom svetsoptimering på Volvo CE.

”Jigless” svetsning

Jigless welding
I konceptet levereras plåt in i cellen och ut kommer färdigsvetsade detaljer efter att robotarna tillsammans byggt och svetsat ihop dem.
Bild: Goodtech Solutions Karlstad / Volvo CE

Pilotprojektet kommer inrikta sig på tillverkning av delkomponenter till Volvos dumprar i Braås. Optimeringen innebär att man introducerar ”jigless” svetsning i produktionen, det vill säga svetsning som utförs med hjälp av flexibla robotar istället för specialanpassade jiggar eller fixturer.

– I robotcellen har vi en hanteringsrobot och en svetsrobot, som bygger detaljerna tillsammans. Hanteringsroboten plockar upp och placerar de olika delarna medan svetsroboten svetsar ihop och så fortsätter vi en bit i taget tills detaljen är färdig, säger Erik.

Främst handlar det om detaljer upp till cirka 60 kilo men på sikt kan konceptet även bli en naturlig del i tillverkningen av större komponenter såsom fordonsramar. Maximal flexibilitet i tillverkningen kräver också att man snabbt kan skapa program när robotarna ska svetsa en ny detalj. Där spelar Delfoi Robotics system för offline-programmering en nyckelroll.

Offline-programmering

Offline-programmering innebär att robotarna programmeras i en datamiljö utan att störa processen. Det minskar antalet produktionsstopp och sänker produktionskostnaderna. Delfoi Robotics är världsledande inom svetsområdet vilket gjorde dem till ett självklart leverantörsval.

– Vi ville ha den bästa tekniska lösningen och en mjukvara som är kompatibel med så många robotmärken som möjligt. Delfois system är väldigt visuellt och intuitivt att programmera, säger Erik.

Robotcellen i Braås ska användas till ett 30-tal lågvolymdetaljer i ett kontinuerligt enstycksflöde utan några ställtider. Om pilotprojektet går bra är planen att applicera samma tillverkningsprincip på fler produkter och i andra fabriker inom Volvo CE. Läs mer om offline-programmering och robotisering på Delfois webbsida.